O nas

Nasze stowarzyszenie, które dziś występuje pod nazwą Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, zaczęło kształtować się w pierwszej połowie 2003 roku, kiedy to zebrała się w Wodzisławiu Śląskim grupa osób, których połączyły wspólne pasje i cele działania. W wyniku tych działań 20 czerwca 2003 roku powstał oddział terenowy ogólnopolskiej organizacji, którą jest Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza. I taka też była początkowa forma naszej działalności, powołana do życia stosownym rozkazem organizacyjnym Komendanta Głównego ZS "Strzelec" OSW st. insp. ZS Jana Józefa KASPRZAKA.

Rozkaz organizacyjny nr 15/2003

Rozkaz organizacyjny nr 15/2003

Pierwszym dowódcą naszej jednostki został mł. insp. ZS Piotr LEWANDOWSKI, który dowodził jednostką do 3 maja 2011 roku, kiedy to przekazał dowództwo ówczesnemu st. sierż. ZS Łukaszowi NACZYŃSKIEMU. Trzecim z kolei dowódcą była mł. chor. ZS Klaudia SZOMBARA. Aktualnie naszą Jednostką dowodzi sierż. ZS Mateusz BABIUCH

Przełomowym okresem w dziejach naszej Jednostki było powołanie do życia własnego stowarzyszenia, z odrębną osobowością prawną. Stowarzyszenia niezależnego od jakichkolwiek innych stowarzyszeń, w tym od ZS "Strzelec" OSW. Taką niezależność uzyskaliśmy z dniem 11 lutego 2010 roku, kiedy to Krajowy Rejestr Sądowy wpisał nasze stowarzyszenie do przedmiotowego rejestru pod numerem 0000348737.

Działalność naszego stowarzyszenia prowadzimy zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Na czele stowarzyszenia stoi Zarząd, natomiast organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna.

W chwili obecnej (wrzesień 2023r.) nasze stowarzyszenie liczy około 50 członków zwyczajnych i zasłużonych, nie wliczając przyjaciół jednostki i członków wspierających, którzy pomagają nam w działalności oraz wspierają nas gdy wymaga tego sytuacja.

Jednym z sukcesów, którym możemy się szczycić są nasi członkowie (aktualni oraz byli), spośród których możemy wymienić: wielu oficerów zawodowych - absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych (dawne WSOWL), Lotniczej Akademii Wojskowej (dawne WSOSP) oraz kursów rezerwy, kilku podoficerów zawodowych oraz rezerwy, kilku szeregowych zawodowych, żołnierzy i podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej, podchorążych uczelni wojskowych, 1 podoficer Straży Granicznej, kilku funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, oraz wielu ratowników medycznychAkt nadania tradycji 14 PPŚ

Akt nadania tradycji 14 PPŚ

Z uwagi na brak informacji o dalszych losach byłych naszych członków powyższe dane niewątpliwie są nieprecyzyjne i zaniżone.

Działamy na terenie powiatu i miasta Wodzisław Śląski. Zajmujemy się głównie przygotowaniem młodzieży do służby w różnorakich resortach siłowych poprzez realizowanie programu szkolenia lekkiej piechoty - Obrony Terytorialnej. Nie możemy również zapomnieć o takich celach naszej działalności jak:

kształtowanie wśród młodzieży postawy współczesnego patriotyzmu,

budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Zawsze również staramy się pomagać ludziom pochodzącym z trudnych czy wręcz patologicznych środowisk.

Najbardziej widocznym elementem naszej działalności są obchody świąt patriotycznych w naszym mieście i powiecie, które od kilku lat współorganizujemy wraz z władzami regionalnymi.

Biuro naszej jednostki od samego początku mieści się w pomieszczeniach Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, gdzie - dzięki uprzejmości kolejnych dyrektorów - mamy możliwość korzystania z bogatego zaplecza, w tym sali gimnastycznej, multimedialnej, siłowni oraz pełnego węzła sanitarnego.

Related Articles

Dla rodziców

kontakt

Nasze barwy